Installatie-instructie

  1. Download de flitspaaldatabase voor Bury en sla het bestand bury.zip op in een map op uw harde schijf.

  2. Unzip het bestand bury.zip. Om het bestand te verkrijgen speedlimits_xxx.poi.

  3. Start de software BURY Time Suite en verbind het apparaat via de USB-kabel met de computer.

  4. Ga naar "Configuratie > Gevarenzones" en activeer de gevarenzones. Klik op Volgende.

  5. Selecteer het BURY-product waarop de gevarenzones moeten worden geïnstalleerd. Klik op Volgende.

  6. In de volgende stap selecteert u het gedownloade POI-bestand speedlimits_xxx.poi. Klik op Volgende.

  7. De gevarenzones werden geïnstalleerd. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

  8. Na het installeren van de flitspaalgegevens moeten de gevarenzones via het apparaat op het CC 9060-tijddisplay worden geactiveerd.