Installatie-instructie

  1. Surf naar SCDB.info om in te loggen met uw toeganscode en ga naar Alpine NVE-M300P product pagina. Klikt u op Download en save het bestand M3EUupdate.zip op je hardeschijf.

  2. Unzip het bestand M3EUupdate.zip naar een folder naar keuze op uw computer.

  3. Copy alle folders en bestanden van de extracted folder "M3Euupdate.zip" naar een USB stick (FAT geformatteerd) die geen andere gegevens bevat.

  4. Sluit de USB stick aan op de NVE-M300P navigatie Module op het ogenblik dat het voertuig gestart is.

  5. Selecteer YES in het popup bericht "DO you want to reboot system?" - De update start automatisch en is voltooit als de vooruitgangsbalk 100% aangeeft.

  6. Haal de USB stick uit de NVE-M300P nivigatie Module, de unit zal automatisch heropstarten.

  7. Om na te gaan of SCDB update geslaagd is moet het bestand "Update.log.txt" (gecreëerd op USB stick na de update) volgende inhoud hebben:

    Nota: Tijdweergave kan verschillen afhangende van de gebruikte hardware.