Installatie-instructie

 1. Pak de overlay met een geschikt programma uit – wij raden WINZIP aan - in een doelmap van uw keuze. Wij hebben in ons voorbeeld de map "C:/temp/nieuwe map" geselecteerd; zie afbeelding:

 2. De uitgepakte bestanden zijn nu in de door u geselecteerd map (in ons voorbeeld "C:/temp/nieuwe map") te vinden.


 3. Markeer alle uitgepakt bestanden, klik die met de rechter muistoets aan en kies Kopiëren.

 4. Sluit de Carminat TomTom op uw computer aan en kies in de Explorer of werkplaats van het station "TomTom". Nu op de TomTom-kaartenmap (eindig op het woord "Map";in ons voorbeeld is het de map "DE_AT_CH_PL_CZ_Plus-Map") met de rechter muistoets klikken en invoegen selecteren.

 5. De gegevens worden nu naar uw Carminat TomTom sd-kaart gekopieerd.

 6. Na afsluiting van het kopieerproces zijn alle noodzakelijke bestanden op uw TomTom en is er een mapstructuur, die er ongeveer als volgt uitziet:

 7. Dat was echter het moeilijkste deel. U kunt de Carminat TomTom sd-kaart weer van de PC scheiden. Nu moeten alleen de overlays nog worden geactiveerd.

 8. Start het TomTom-navigatiesysteem en activeer de nieuwe plaatsen waar veel ongevallen voorkomen-POI´s onder "Wijzig voorkeuren" -> "Zet NP's aan/uit", zie afbeelding:

 9. Via de optie "Beheer NP's" -> "Waarschuw nabij NP" kunt u het TomTom-navigatiesysteem activeren bij alle flitspalen akoestisch te waarschuwen. Deze waarschuwing kunt u individueel voor elke categorie (50-flitspalen, 100-flitspalen enz.) aanbrengen.

 10. Na selectie van de categorie kunt u de afstand aangeven, van waar het TomTom-navigatiesysteem u akoestisch moet waarschuwen.  Wij raden volgende instellingen aan, u kunt deze waarden natuurlijk ook aan uw behoeften vrij aanpassen:

  10-30 km/h flitspalen 100 m
  40-80 km/h flitspalen 250 m
  90-130 km/h flitspalen 500 m
  veranderlijk flitspalen 500 m
  verkeerslichtflitspalen 100 m

 11. Aansluitend selecteert u voor elke categorie de waarschuwingstoon, het TomTom-navigatiesysteem stelt u 15 geluiden ter beschikking. Wij raden een korte pregnante toon voor, om eventuele mondelinge mededelingen van het navigatieprogramma niet langer dan nodig te storen.

 12. De volgende optie "Waarschuw alleen als NP op route ligt" raden wij aan niet te activeren!

  Waarom?

  Wanneer u dit punt activeert, wordt u alleen maar gewaarschuwd, wanneer de flitspaal op de route en aan dezelfde kant van de weg ligt. Onze flitserdatabank werkt met een precisie van +/-20m. Daarom kan het gebeuren, dat het TomTom-navigatiesysteem een flitspaal niet herkent, omdat het programma er vanwege een geringe afwijking vanuit gaat, dat de flitspaal aan de andere kant van de weg staat. Bovendien zijn er ook veel flitspalen, die aan de linker rijbaan staan en in beide richtingen flitsen of draaibaar zijn. Activeer dit punt dus niet en alle flitspalen in uw rijrichting met een hoek van 90° links en rechts worden bij het waarschuwen betrokken.

Goede redenen voor FLITSPALEN.nl - Speed Camera DataBase