Installatie-instructie

 

Hello.

Apologize for the circumstances.
We recommend to follow the instructions on developer website: How to Import a Custom Set of Safety Cameras?

Related articles:
How do I import custom POIs on iOS?
How do I import custom POIs on Android?

 

 

Gebruikers van de nieuwe versie 6 kunnen overigens ook onze TomTom-Overlays gebruiken, hoe dat gaat verneemt u hier: Speed Camera Updates - CoPilot Live 6 [engl.]

Aanwijzing: Omdat oudere resp. zwakkere computers nu moeilijkheden hebben met de wijziging van onze gegevens die elke dag gewijzigd worden uit het downloadcenter, stellen wij u alternatief een statische versie van onze databank voor geheel Europa ter beschikking, deze wordt af en toe geactualiseerd. U vindt de download (alk.zip) onder het downloadcenter. De speciale installatiehandleiding vindt u hier.

Pak nu het bestand alk.zip met een geschikt programma uit, wij raden WINZIP aan, zie afbeelding:

Open nu het CoPilot-programma en in het menu/eigen doelen beheren.

Wis de nu verschijnende eigen doelen tot op tenminste één doel. Dit doel niet wissen, omdat anders de gehele rubriek flitsers wordt gewist en deze alleen omslachtig weer (door nieuwe installatie) is te maken. Door toets SHIFT + muis tot aan voorlaatste invoer markeren. Daarna wissen en sluiten aanklikken. Herhaal de oproep en de wisactie, tot er nog maar één invoer over blijft, omdat het geheugenmanagement nog bugs bevat, lukt dat meestal niet direct. Daarom ook bij grotere hoeveelheid data geduldig zijn. Het programma is niet het snelste. Het wissen is belangrijk, omdat anders de nieuwe flitspalen erbij komen, maar oude niet worden gewist, die niet meer bestaan. Bovendien kan bij gecorrigeerde opgaven dubbele invoer worden vermeden.

Nu kunnen wij beginnen het csv-bestand uit de uitgepakte zip in te lezen. Open daarom weer het menu/eigen doelen importeren. De volgende afbeelding verschijnt:

ImportAssistent met VERDER en ZOEKEN /ALL FILES klikken wij dubbel op het aan het begin uitgepakte bestand speed.csv.

Wij selecteren, zoals in volgend beeld wordt aangegeven, nog de categorieën Reis & Transport / flitspalen en drukken op VERDER.

Nu selecteren wij in het volgend menu als scheidingsteken nog een komma en drukken weer op VERDER. In het volgende menu drukken wij op de opschriften NAAM, adres, stad en wijzigen de aanduidingen zoals volgt: Lengtegraad, breedtegraad, naam.

Met VERDER komt u bij een menu, waarmee u het kolomproces voor de volgende keer kunt opslaan, zodat u dan iets tijd kunt uitsparen. Nu komt het EINDE en de gegevens worden aangegeven en met TOEVOEGEN definitief geïmporteerd.

Nu moet het geheel nog naar de mobiele telefoon worden overgebracht met BESTAND/GEGEVENS-download. Na invoer van de letter van het werkstation (de mobiele telefoon wordt als werkstation herkend en men steekt de transflashkaart in een kaartlezer), regioselectie en EINDE wordt de gebruikte geheugenplaats aangegeven.

Na 2X VERDER, DOWNLOAD, EINDE en weer DOWNLOAD wordt de kaart inclusief alle gegevens opnieuw samengesteld en naar de mobiele telefoon resp. de geheugenkaart gekopieerd.

Nu alleen nog in de mobiele telefoon de categorie Reis & Transport en flitspaal van het betreffende voorwaarschuwingstraject voorzien en er wordt betrouwbaar akoestisch en optisch naar de bijzonder gevaarlijke trajectgedeeltes verwezen.


Installatiehandleiding voor de statische versie alk.zip

Aanwijzing: Een gedetailleerde Engelse handleiding met afbeeldingen vindt u direct op de ALK-supportpaginaýs.

Pak het bestand alk.zip uit en kopieer alle bestanden uit de map "Alk-bestanden..." op kaart van de mobiele telefoon in de map: {Kaart mobiele telefoon}:/copilot/save/